Sprotno

Suhoparek

petek, 16.8.2019 03:24

Dohanetto DPZN z dne 16.8.2019

Od septembra 2018 nismo spisali in razposlali elektronskega vestnika Doganetto. Za predolg premor se ne opravičujemo saj smo ves čas delovali in dnevno svežili www.dodogovor.org.

Petnajst do štirih celo

četrtek, 15.8.2019 12:11

Liter slezove vode tudi. Sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor

3h45 Skuta spravljena, listek na lončenki. Hrbet nekoliko opozarja, da pretiravam. Neredovič zelo stisnjen. Dve tretini družine spita. Dobro jutro!

Penisground sestanek

sreda, 14.8.2019 10:55

Programski in najavni dogovor z zapisom končno enkrat brez Breclja. Izpisovanje besedila filma o Boći. Urednica Glasila kot kaže ni poslala obvestila o roku za september. Iztok tudi dežural.

Na vrhu Iztokov Gnjavnik, Zamujeno sprotno povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor:


14. avg. 19, sreda

Luks je Tita rešil zanesljive smrti

torek, 13.8.2019 11:22

Na Markovo željo sestavljeno za Doda

Oleg Kulik je oseba z iskreno spoštljivim odnosom do živali. Za razliko od večine ljudi v odnosu do njih ni shizofren, temveč za njihovimi obrazi, osebnostnimi potezami in značaji dosledno prepoznava suverena bitja z zmožnostmi čutenja, ki jim pripozna enake pravice in osnovne potrebe kot si jih je vzel človek.

Končana tudi sreda

ponedeljek, 12.8.2019 08:57

Vasja poslal močan spis. Sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor

2h31 mandljeve koščice so zdrobljene, Neredovič dokaj stisnjen, dva litra senenega mleja Puhovih se kisata. Arijana in Predin počivata. Peščena petminutka spet deluje. Mogoče celo brezhibno.