Sprotno

Vkapljalni torek

torek, 28.5.2019 11:34

Iztok med delovniškim dežurstvom tudi protipoplavno ukrepal. Janko Heidl dokončal kritiko Štetja v jeseni. Pripeljani Franjo v Kulturnem sanatoriju obdaril in bil obdarjen. Želko pisal listi UPB.

Na vrhu Iztokov Gnjavnik, Zamujeno povzemanje dodoljubnim od zgoraj navzdol:


28. maj 19, torek

OdLentno

ponedeljek, 27.5.2019 01:01

Končno dokončanje in odposlanje vsebinskih opisov in fotk s podnapisi za Kulturni sanatorij LENT. Iztok med delovniškim dežurstvom tudi obgnjavil. Evangelika poslala fotke iz Tajvana.

Sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor:

EU volitve in hokej

nedelja, 26.5.2019 12:32

Spisal in poslal sem tri četrtine vsebinskih opisov za LENT. Iztok na Farmi opravil dela po načrtih, pri filmu edini gledalec zaspal. Arijana nenapovedano sprehodno nabirala, Viva V. tudi.

Sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor:

Irma mimo

petek, 24.5.2019 03:32

Triurni neformalni civilni dialog v Kulturnem sanatoriju Klanec 18b. Na Farmi Krkoč šlo vse po napovedih (košnja, obrezovanje, ogenjček). Filmonoč za dve osebi le polovičen. Arijana plela.

Sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor:

Mirjam rešila Aleša

četrtek, 23.5.2019 06:23

Četrti četrtek v Kulturnem domu OHK bil dober. Iztok med delnim delovniškim dežurstvom tudi pekel CDje. Arijana ročno plela ohišnico KS. Valnea podprla oddajo Siora Spia. Brumnu se mudilo za LENT.

Na vrhu Iztokov Gnjavnik, Zamujeno sprotno povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor:


23. maj 19, četrtek

Prejeli smo fotke iz Pekinga

sreda, 22.5.2019 04:39

Spodobnostnemu glasilu OHK oddan plakat za junij. Iztok delovniško dežural tudi za donedavnega zapornika. Pogodbi iz OHK in iz MOK prispeli. Poslal knjigo cigo iz Resničnosti.. Umrl je Boća.

Na vrhu Iztokov Gnjavnik, Zamujeno sprotno povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor:


22. maj 19, sreda

Angelika v Pekingu

torek, 21.5.2019 11:55

Spisal sem od Arijane in Iztoka odobren koncept Kulturnega sanatorija LENT. Iztok med delovniškim dežurstvom tudi še sušil. Pisanje Janku H., Marku B., Franju F. Andrej F. pridobil Roberta za Četrtek.

Na vrhu Iztokov Gnjavnik, Dnevniški povzetek dodoljubnim od zgoraj navzdol:


21. maj 19, torek