Zala poslala

sreda, 13.1.2021 11:31

kratek briefing o dogajanju v zvezi z Radiom Študent.

ŠOU je na zasedanju konec decembra obravnaval proračun za leto 2021, v katerem za Radio Študent sploh ni predvidenega financiranja, še prej pa je spremenil pravilnik, v katerem je bila do sedaj določen minimalni delež financiranja, ki ga mora ŠOU zagotoviti Radiu, tj. 4% proračuna.

Financiranje ŠOU je bilo sicer že do sedaj majhno in je iz leta 2012, ko je znašalo 230.000 € padlo na 120.000 €. Kot razlog znižanja financiranja leta 2020 so navedli upad prihodkov iz študentskega dela zaradi epidemije, a za kampus (večno prazni prostor, ki naj bi bil namenjen študentom, a jih tam vidimo samo v času, ko si morajo urediti bone), je bilo medtem namenjenih 480.000€. Ko smo opazili, da nam sedaj financiranje povsem ukinjajo, in temu javno nasprotovali, nam je ŠOU odgovoril, naj se privatiziramo, sicer nas bodo privatizirali sami. Njihov alternativni predlog pa je bil, naj o njih začnemo poročati v bolj pozitivni luči, pa se bo tudi denar kje našel.
Na RŠ-u smo namreč večkrat v preteklosti razkrili ali poročali o aferah ŠOU-ovcev, od nakupa jadrnice do kampusa, čez ozemlje katerega je bila načrtovana železniška proga. Postavljeni smo bili torej pred alternativo: bodisi se privatiziramo bodisi postanemo propagandni aparat ŠOU-a.

Pri vsem skupaj je treba izpostaviti, da so honorarji na Radiu že tako majhni, bistveno nižji, kot honorarji študentskih poslancev, ki jih dobijo, da se prikažejo na zasedanju. Ob tem je Radio Študent deloval ves čas epidemije in zaradi nje ni krnil programa, čeprav je to pomenilo mnogo dodatnega dela za vse sodelavce. Ti so se nekaj časa zaradi negotovega financiranja tudi odpovedovali honorarjem, da bi le Radio lahko nemoteno nadaljeval z delom. Nekdanja urednica znanstvene redakcije je za to obdobje celo prejela nagrado watchdog za poročanje o koronavirusu. Vsega skupaj nas okoli 200 sodelavcev dnevno sproducira za 17 ur programa v živo, vsako leto v radijsko delo uvedemo okoli 50 novih sodelavcev. Da RŠ-ove slavne tradicije zadnjih dobrih 50 let sploh ne omenjam.

Peticijo za ohranitev Radia Študent lahko podpišete na sledeči povezavi: https://koalicija.radiostudent.si

In še stara zgodba o kampusu: Klasinc THUG LIFE,

Zala