Vsebina ali nepremičnina 2.0

petek, 4.6.2021 01:31

Izjava za javnost Plenuma uporabnikov KC Pekarna Maribor

Spoštovani,

*Programski svet KC Pekarna sporoča, da je dne 28. 5. 2021 Plenum uporabnikov KC Pekarna, najvišji organ upravljanja v skladu z Upravljalskim modelom KC Pekarna, na zasedanju glede predloga Mestne občine Maribor o prihodnji selitvi KC Pekarna v prostore bivšega MTT v Melju soglasno sprejel sklep, da uporabniki KC Pekarne ne pristajamo na selitev na drugo lokacijo.*

Kljub zatrjevanju predstavnikov MOM, da bo "morebitna" prihodnja selitev potekala v dialogu z uporabniki KC Pekarne in izključno v konsenzu z le-temi, nam izkušnje s preteklimi vodstvi MOM in aktivnostmi trenutnega vodstva pričajo o nasprotnem. Poudarimo naj, da se nam obnova stavb bivšega MTT in vzpostavitev nove lokacije za nekomercialno kulturo sicer zdi zelo dobra ideja. Zdi se nam skrajni čas, da začnemo o Mariboru strateško razmišljati kot o kulturnem središču Slovenije, ki ponuja ogromno kakovostnih kulturnih vsebin.

*Ob tem se je potrebno zavedati, da KC Pekarna ni zgolj prostor za kulturne vsebine, ki jih obiskovalci konzumirajo enkrat na mesec, ampak samoniklo prizorišče, ki ga ne moremo preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom. Gre za bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, ki je globoko vpet v sosesko, kjer se nahaja. V 27-ih letih obstoja je doživel vzpone in padce – tako kot vsaka skupnost, ki ustvarja, proizvaja, vzgaja in spodbuja ter se hkrati upira divjemu pohodu kapitalizma. Z ukinitvijo KC Pekarne ("selitev" v Melje bi namreč pomenila prav to) se mesto odreka skupnosti in vsebinam, prepoznavnim široko po Evropi, ki tvorijo njegovo identiteto. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika mnoge kulturne in umetniške dosežke na področju glasbene, vizualne, avdiovizualne in uprizoritvene umetnosti, ki tukaj nastajajo v sodelovanju med lokalnimi in mednarodnimi umetniki. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika prizadevanja mnogih mladinskih delavk in delavcev, ki spodbujajo mlade in skupaj z njimi uresničujejo ideje in sanje. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka zgodovini političnega aktivizma, ki v mesto prinaša kritično misel in prakso. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka tudi športnim uspehom, ki nastajajo zaradi športnih društev, ki imajo tukaj domicil. Konec koncev z ukinitvijo KC Pekarne sporoča, da v mestu za omenjene vsebine ni prostora in da nas v bistvu zanimajo samo vsebine in nepremičnine, ki prinašajo profit.*

Programski svet KC Pekarna zato hkrati opozarja, da se mesto ne more spreminjati v skladu z vsakokratno občinsko garnituro in spominja na zavezo prejšnjih vodstev MOM, da se 1) KC Pekarna ne bo selila na drugo lokacijo, 2) da se v Pekarni zaključijo investicijsko-vzdrževalna dela in 3) da v vseh stavbah v rabo končno stopi Upravljalski model KC Pekarne, ki so ga uporabniki Pekarne pripravili leta 2009 v okviru mednarodne konference New Times, New Models in ga je Mestni svet MOM potrdil leta 2010. Upravljalski model, ki ga je Programski svet KC Pekarne glede na izkušnje z delnim izvajanjem dopolnil leta 2017 in poslal v pregled MOM (kjer je komunikacija zastala), vidimo kot ključni mehanizem za ureditev razmer v stavbah ter za zagon še večjega števila aktivnosti s področja mladine, socialne, kulture in športa v mestu.

*V vednost:*

- *Javnost*
- *Mestna občina Maribor*
- *Župan Mestne občine Maribor*
- *Mestna četrt Magdalena*
- *Mladinski kulturni center Maribor*
Enourno Brzojavko o dosedanjem dogajanju v Pekarni je v začetku leta pripravil Filip