Ropotalo in prašilo se je od kamnoloma

petek, 15.5.2020 11:21

Smrad skute omilile jagode. Sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor.

16h 53 "Mogoče voda za kavo že vre!", sem rekel Arijani.@ Špargljev je bilo malo, beli koprivi je manjkalo sonca. Nabiralki je pošla volja vztrajati. Epidemijo so koagulanti včeraj zaključili zato, da ne bi bilo treba še za en mesec plačevati podpor, mi je pojasnil Želko, ki se danes ne počuti bleščeče. Ne verjame niti v podatke o epidemiji na Hrvaškem niti v one na Mađarskem. Edini, ki bolj laže je po njegovem Vučić. Pojedla sva hranilne nezdravosti in se nesporazumevala, ker hočem kupiti oddajnik s katerim bo moč najti samotno nabiralko plodov gozdov. Soglašava pa, da mora DPZN@UPB Iztoku kupiti elektro šoker.

Včerajšnja novica dopolnjena. Evangelika prihaja v čast Občinskemu prazniku. 13h 27 Arijana se nabiralniško sprehaja. Z Valneo sva se odločena redit@ Čaj vrbovca je bil že medlo mlačen. Arijana me je pred svojim odhodom pozvala naj skrbim zase. Dolga klobasa dopolnjenega povzemanja v včerajšnji novici je vzela uro in pol. Pri pregledu včerajšnjih pisem sem opazil tudi Franjotov predlog naj kupim Iztoku za samoobrambo elektro šoker. Iztoka sem prosil naj vzame kak sold iz DPZNjevih zalog za morebitni odkup Franjotove zelenjave in češenj četudi še niso tiste prave. Današnja dosedanja dolžina trajanja seje je dovolj dobra.

Tudi Bržanstvo čestitalo Jadranu. Sile obnove in sprememb napredujejo. 10h 45 Pogreta zelenjava s koščkom prosa je dala od sebe sumljiv vonj. Arijani sem podpisal dokument za UPB. Obetavno težko oblačje se vali od desne proti levi. @ Arijana je obračunala z Neredkom potem, ko jo je pridna uslužbenka banke Svetega Pavla zbudila. Jadranovi soprogi je zdravstveni sistem Slovenije za današnji Občinski praznik Kopra "podaril" ponovitev tridnevnega pregleda na katerem ji bodo ponovno odtrgali drobec tkiva saj so prvič odščipnili premalo. Neuspešni pregled je fonde zavarovanja stal 2700 eurov. Režiser Juš Milčinski bo one na Društvu Zlata piščal vprašal kako je s tistim "nekaj malega finančnega". Grem enega kemoterapevtskega pokadit ob čaju v garažo. Dober dan!

Barko Mrecelj