Pičiva v Retnjo vas

nedelja, 1.12.2019 11:13

Pičiva tudi v Osmozo. Dvomim, da sprotno dnevniško povzemanje dodoljubnim od spodaj navzgor.

11h 12 "Lahko jaz vozim?" je vprašala Arijana. "Ne!", sem odgovoril. V drtju drug na drugega odhajava (?) na pot.

barko Mrecelj