Hrošči kmetovalci

ponedeljek, 16.4.2018 11:43

Za Znanstveni Britoff RŠ in Dodogovor Angelika Vižintin

Mednarodna raziskovalna skupina v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences poroča, da ima etanol pozitiven učinek na glivne vrtove podlubnika Xylosandrus germanus.

Podlubniki so znani zaradi škode, ki jo povzročajo v gozdarstvu. Manj znano pa je, da so pravi kmetovalci med hrošči, saj v gostiteljskih drevesih ustvarijo rove, v katerih gojijo glive, s katerimi se hranijo tako ličinke kot odrasle živali. Znano je, da etanol močno privlači te hrošče. Gostiteljska drevesa si izbirajo predvsem na podlagi tega, koliko etanola se nahaja v njih. Etanol v drevesih nastaja v procesu celičnega dihanja, njegova koncentracija pa naraste, kadar so drevesa izpostavljena okoljskemu stresu, kot je denimo suša.

Etanol ima v splošnem močan protimikrobni učinek, zato nas dejstvo, da si hrošči, ki gojijo glive za svojo prehrano, izbirajo drevesa s čim višjo koncentracijo etanola, lahko upravičeno začudi. Dosedanje razlage so večinoma trdile, da naj bi si podlubniki izbirali drevesa, ki proizvajajo več etanola zato, ker to kaže, da je drevo šibko oziroma da morda celo umira.

Mednarodna raziskovalna skupina pa na podlagi svojih raziskav trdi, da je razlog povsem drugačen. S kombinacijo terenskega in laboratorijskega dela so ugotavljali, koliko etanola se nahaja v drevesih, ki so kolonizirana s podlubnikom Xylosandrus germanus ter uspešnost rasti podlubnikov in gliv, ki jih pridelujejo.

Hrošči Xylosandrus germanus v svojih rovih namreč gojijo glive iz rodu Ambrosiella in Raffaelea, ki pa za razliko od večine mikrobov v prisotnosti etanola dobro uspevajo. Etanol v gostiteljskem drevesu ima tako za hrošče in glive, ki jih gojijo, dva dobrodejna učinka - promovira rast gliv iz rodu Ambrosiella in Raffaelea, hkrati pa zavira rast drugih mikroorganizmov, ki bi lahko prerasli glivne vrtove. Uspešnejša rast glivnega pridelka pa vodi tudi do uspešnejšega razmnoževanja podlubnikov.

Glive z veseljem jé tudi Angelika.

https://radiostudent.si/znanost/znanstveni-britoff/hro%C5%A1%C4%8Di-kmet...