Danes " S 37 stopinjami"

torek, 17.11.2020 04:54

V mksMc Botegin od 17h do 20h ustvarjalni proces v nizu "Slovosnosti 2020"

19h05 V dejanju "Kaj smo migali" je Generalni receptor Iztok zbral pisno gradivo o našem delovanju do 9. novembra 2020 za delni poročilo MOK. Mimo vrat Botegina po ulici prišel organizator Kravos, ki se ne odločil vključiti za dlje kot nekaj minut. Je potrkal, vstopil z masko in po kratkem informativnem razgovoru je pozdravil in šel naprej. Scenografijo sem utovoril med zadnjo sledjo večerne zarje. Iztoku sem poročal o uro in četrt dolgem telefonskem razgovoru z Dunjo Zupančič. Iz pogodbe bo odstranila honorar Marka Breclja, ker je DPZN lastnik vsega mojega avtorskega dela in prostovoljno delam v vsakem izvrševanju kulturnih naročil. Povedala mi je, da je P.T. Dobrila kot uradnik Ministrstva za kulturo izvršil pritisk države na Vesoljski center v Vitanju in Društvo Delak. Počivalšek je z Ministrstva za gospodarstvo tudi pomagal polastniniti vse; tudi tisto kar je bilo nedvomno osebna avtorska last. Ona (pridna prašička) je že oddala zahtevek za Bioklozmizem (Izreka). Iztok ve tudi, da sva z Arijano preučevala tabelo odhodkov za "Slovostnosti 2020". Poklical magister Fister in našel zanesljivega mojstra, ki bo jutri popoldne zamenjal bojler, ki trese. Povedal, da je med njegovim študijem pod tušem elektrika študenta ubila. Arijana ukazala naj si skuham čaj. Ukaz je izvršen.

Svojo udeležbo prosiva najavite na 041 318245 in 041 642236. Ob 19h 30 bomo eno dejanjeprenašali skozi FB dpzn.

Barko Mrecelj